Saturday, January 18, 2014

PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH SEJAUH MANA YANG KITA FAHAMI (Bahagian II)

Assalamualaikum dan salam sejahtera pada kalian yang membaca entry penulis pada kali ini…. Sebelum kita meneruskan pemahaman dan pembacaan mengenai kalimah Allah pada bahagian II ini adalah lebih afdal dan tanpa prasangka walau pun sekelumit zarrah terhadap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya… “yang kepunyaanNya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tiada sekutu bagiNya dalam kekuasaanNya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” (QS. alFurqan 25:2).      Ayat tersebut JELAS, TEPAT dan TANPA KOMPROMI tentang apa yang dijelaskan. Justeru apa-apa yang dinisbahkan pada Allah sama ada melahirkan dan dilahirkan WAJIB DITOLAK!!!!


 Sekarang mari kita teliti secara terperinci mengenai kalimah Allah dalam AlKitab yang dibawa dari Indonesia Ke Malaysia oleh Pihak Barat. Pada peringkat permulaan penterjemahan Bible adalah sewaktu kedatangan Portugis ke kawasan Nusantara pada tahun 1512 yang kemudiannya diikuti oleh pihak Belanda pada tahun 1596. Misi meluaskan empayar dalam mengaut khazanah di nusantara turut membawa mubaligh yang turut mempunyai misi meluaskan fahaman Kristian meskipun kawasan Nusantara lebih dulu menerima Islam yang dibawa oleh pedagang Arab satu ketika dulu. Penyebaran agama ini berterusan apabila VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, United East India Company) memasuki Indonesia pada tahun 1602 sebagai kuasa perdagangan dan untuk menguasai pentadbiran di Indonesia pada tahun 1800. Berdasarkan kepada penjajahan Barat, fahaman Kristian memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan mempengaruhi masyarakat setempat bagi memudahkan proses dakwah Kristian dan juga mengambil alih sistem pentadbiran negara Indonesia (keadaan seperti ini biasa berlaku pada penyebaran setiap agama termasuklah agama Islam itu sendiri). Maka pada tahun 1629 dimulakan penterjemahan Bible ke Bahasa Indonesia oleh Albert Cornelius Ruyl yang merupakan individu yang bertanggungjawab dalam penterjemahan Bible ke bahasa Melayu. Penterjemahan Bible dilakukan dari bahasa Yunani ke Bahasa belanda dan seterusnya ke bahasa Indonesia yang di panggil sebagai ALKITAB.


 Beberapa contoh Bible gospel Matthews diterjemahkan seperti perkataan Theos menjadi Allah (Mat 4:4), Iseous diterjemahkan kepada Yesus (Mat 1:1), Christos diterjemahkan ke Christus (Mat 16:16). Proses penterjemahan bukan sahaja terhenti pada setakat ini kerana selepas itu Melchior Lejdecker dan H.G. Klinkert pada tahun 1879 turut menterjemah dan mengubah pada maksud yang sama melainkan Christos diterjemahkan ke Al-Masih. Bagaimana pula penterjemahan ke bahasa Melayu. Pada peringkat permulaan terjemahan yang dilakukan oleh Ruyl ialah menggunakan tulisan JAWI kerana pada ketika itu ianya merupakan tulisan yang banyak digunapakai dan difahami oleh masyarakat Islam… LIHAT BAGAIMANA MEREKA CUBA MENERAPKAN PENGGUNAAN TULISAN TEMPATAN AGAR MUDAH DITERIMA KEMUDIAN MENGGUNAKAN TULISAN JAWI YANG SINONIM DENGAN BUDAYA ISLAM (hanya di Tanah Melayu pada ketika itu). Penggunaan tulisan jawi oleh Ruyl tidak kekal lama dan mula menggunakan Roman skrip atau tulisan ROMAN. Manakala pada tahun 1662 keseluruhan kitab Perjanjian Lama (New Testament) telah diterjemah oleh Rev. Daniel Brower yang mana cetakan ini telah dibiayai oleh Dutch EIC. Pada tahun 1691 pula keseluruhan Bible telah mula diterjemah atas arahan oleh Gereja di Batavia (sekarang di kenali dengan Jakarta) juga turut ditaja oleh Dutch EIC. Pada tahun 1701 apabila Leidekker meninggal dunia penterjemahan yang dijalankan hanya siap hampir 90% dan kali ini diteruskan pula oleh Rev. Peter van der Vorm TETAPI pada tahun 1727 terjemahan oleh Leidekker telah mula DIPERIKSA dan DIPERBETULKAN (persoalannya kenapa perlu diperiksan dan diperbetulkan) dan ianya turut ditolak oleh Dutch EIC apabila Van de Vorm menggunakan perkataan Moluccas. Justeru pada tahun 1733 cetakan di Netherlands melalui terjemahan Leidekker diterjemah menggunakan skrip roman (roman script), manakala cetakan di Batavia pada tahun 1758 menggunakan tulisan jawi (tulisan jawi tidak kekal dalam penterjemahan). 


Teks ini seterusnya menjadi terjemahan standard hingga tahun 1916 di Indonesia dan sehingga tahun 1853 di Tanah Melayu (Malaysia). Ada DUA perkara UTAMA terjemahan oleh Leidekker yang LEMAH yang tidak diterima oleh EIC iaitu (1) BANYAK MEMINJAM dari perkataan ARAB dan PERSIAN yang mana sukar untuk difahami oleh penduduk Nusantara melainkan masyarakat yang beragama Islam. (2) TERJEMAHAN banyak kesilapan dan kelemahan dari segi TATABAHASA dan banyak KIASAN (Idioms). Penolakan oleh EIC ini menunjukkan bahawa TERJEMAHAN DARI BIBLE KE ALKITAB ITU SENDIRI BANYAK KELEMAHAN DAN KESILAPAN.


 


Namun, kesilapan ini kemudiannya diperbetulkan (New Testament) dan dicetak di Serampore (berdekatan dengan Bandar Calcutta) oleh pihak British and Foreign Bible Society (BFBS). Justeru misionari British pertama yang memperbetulkan terjemahan Leidekker ialah seorang Paderi Anglican Robert Hutchings yang juga menubuhkan Penang Free School. Manakala pada tahun 1821 cetakan alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di improvisasi pula oleh Claudius Thomsen dari London Missionary Society (LMS). Thomson dihantar oleh LMS hanya untuk bekerja dengan masyarakat Melayu bagi memperbetulkan sekali lagi terjemahan Leidekker dari tahun 1818-1832. Melalui pemahaman serba sedikit dalam bahasa Melayu beliau, Thomson kemudiannya banyak meminta bantuan dari rakan dan guru bahasanya sendiri iaitu Munshi Abdullah bin Abdul Kadir. Namun hubungan di antara keduanya tidak berjalan lancar dan baik disebabkan beberapa perkara seperti PAKSAAN dalam penggunaan perkataan, kiasan dan ejaan jawi yang bukan bahasa Melayu sebenar. Thomsen akhirnya pulang ke tanah air England sebelum dapat menghabiskan lapan bab (chapter) Mark yang BERPUNCA DARI MASALAH DALAM MEMBANGUNKAN PENGGUNAAN AYAT YANG BETUL DAN TEPAT DALAM BAHASA MELAYU. Dalam Penterjemahan versi Thomsen dalam bible terkandung beberapa masalah frasa seperti ‘Kerajaan Syurga’ (Kingdom of heaven); Mulut Allah (Word of God), Anak Allah (Son of God) dan Bapa-mu yang ada di Syurga (My Father, who art in Heaven) yang DITOLAK OLEH MUNSHI ABDULLAH SEBAGAI TIDAK BETUL DAN TIDAK TEPAT PENGGUNAANNYA. PERHATIKAN PAKAR BAHASA SEPERTI MUNSHI ABDULLAH TURUT MENOLAK TERJEMAHAN DALAM ALKITAB PADA MASA DULU TETAPI YANG HAIRANNYA PADA MASA SEKARAN TERDAPAT SEGOLONGAN INDIVIDU DAN BADAN YANG MENYOKONG PENGISTILAHAN TERJEMAHAN TERSEBUT.


 


Sehubungan itu, Lembaga AlKitab di Indonesia pada tahun 1954 membuat suatu ketetapan bahawa perkataan Allah diterima pakai atas alasan (1) sudah lama digunakan dan diterima umum sejak penjajahan Belanda lagi. (2) kerana penggunaan bahasa Portugis menggantikan kalimah JEHOVA diterjemahkan kepada TUHAN yang pada asalnya perkataan JEHOVA itu berasal dari perkataan YHWH (lihat dalam ALKITAB TERDAPAT perkataan ejaan T.U.H.A.N dalam huruf besar sempena perkataan YHWH) namun perkataan YHWH itu MEMANG SUKAR dibaca kerana tanpa huruf vocal (a,e,i,o,u) yang dikenali sebagai TETRAGRAMMATON atau dalam bahasa inggerisnya ‘unpronounceable’. Maka Lembaga Alkitab Indonesia MEMUTUSKAN penggunaannya kepada KALIMAH ALLAH! 

YHWH >------> JEHOVAH >----->T.U.H.A.N >------>ALLAH 


Persoalannya KENAPA tidak terus menggunakan perkataan Theos, YHWH, Jehovah yang memang asalnya dari Bible yang diterjemah? Kenapa banyak penterjemahan yang berbeza-beza contohnya dapat dilihat seperti di Selatan India Jesus ditakrifkan sebagai ‘Son of Ishvara’untuk ‘memurnikan’ lagi fahaman Kristian agar diterima oleh masyarakat di Selatan India. Nah! Secara keseluruhannya anda dapat perhatikan penolakan kitab Bible yang bukan sahaja di tolak penggunaan bahasanya oleh Munshi Abdullah (pakar bahasa) tetapi juga oleh badan misionari itu sendiri. Malahan selepas penolakan oleh LMS, BFBS dan Dutch EIC banyak wakil-wakil Missionari dihantar untuk memperbaiki bahasa dalam terjemahan Alkitab termasuklah individu seperti Bishop Hose, W.H. Gomes dan W.S. Shellabear hinggalah penterjemahan dilakukan di Riau, Melaka hingga ke kerajaan Johor dalam memperbetulkan AlKitab agar mudah diterima oleh masyarakat Islam. Malahan Lembaga Alkitab itu sendiri memutuskan penggunaan KALIMAH ALLAH atas dua alasan yang tidak kukuh seperti yang diterangkan tadi (yang sebenarnya berasal dari perkataan YHWH malahan terdapat juga asal usul dari penggunaan eli, eloi, elohim). Justeru, terlalu banyak rentetan daripada pembangunan alkitab itu sendiri yang menghadapi masalah dalam penterjemahan di Malaysia dan Insyaallah penulis akan usahakan kerana kekangan masa yang dihadapi. 


Oleh itu, dapat kita perhatikan bahawa penggunaan kalimah Allah itu bukannya satu perkataan yang sejak dari azalinya berada di Malaysia secara terjemahan berdasarkan pada tahun 325M semasa sidang Niceae berlangsung. Tetapi atas alasan memudahkan pemahaman dan menyebarkan agama Kristian di Nusantara. Justeru keadaan ini membimbangkan sekiranya ia boleh berlaku semasa penjajahan Belanda di Indonesia malah tidak mustahil ia akan berlaku di Malaysia pada masa sekarang khususnya dalam mengintai 'PENAKLUKAN PENTADBIRAN NEGARA' seperti yang dilakukan oleh penjajah Belanda yang pernah memerintah Indonesia. Terutamanya dalam sistem organisasi ini yang teratur, satu hati dan sistematik serta tidak BERPUAK-PUAK DENGAN IDEOLOGI POLITIK MASING-MASING. APA YANG CUBA DITEKANKAN DISINI PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH ITU TIDAK BOLEH DIGUNA SESUKA HATI DENGAN MENISBAHKAN ALLAH SEBAGAI MELAHIRKAN DAN DILAHIRKAN!!!


 


Maka sesuatu perkara dan situasi isu perlu diselidiki dan dikaji terlebih dahulu bukan bila berstatus cerdik pandai, politiking, ustaz, cendekiawan, orang biasa maka boleh mengeluarkan pendapat sesuka hati. Kita bukannya apa risau apabila budaya dan fahaman mula diterima di sesebuah tempat maka tidak hairanlah ia akan bercampuraduk dan generasi seterusnya tidak lagi ambil peduli. Apa yang dimaksudkan oleh penulis di sini ialah ruang kebebasan yang terlalu terbuka, sekiranya ruang kebebasan dan ruang mengiyakan menjadi terlalu mudah atas alasan sosio politik atau geografi yang sudah lama menerimanya maka kita hanya menunggu masa kehancurannya. Contoh mudah apabila sesebuah perkahwinan campur tidak lagi menjadi isu seperti di Indonesia dan India yang boleh diamalkan seperti aktor Shah Rukh Khan yang terus dengan agamanya (Islam) dan isterinya Ghauri (beragama Hindu) juga dengan agamaya.. Kesannya memang boleh kita jangka terhadap pembangunan masyarakat Islam di Malaysia.Kesimpulannya di sini tanyakan HATI kalian janganlah kerana untuk menjaga hati-hati manusia yang kita kenali maka kalian menyimpan apa yang sebenar-benarnya iaitu yang HAQ maka saya akhiri penulisan pada kali ini dengan memohon kepada saudara tenung, fikirkan sedalam-dalamnya, hayati dan pejamlah mata sekiranya Rasulullah bersama anda adakah anda akan membiarkan Rasulullah berjuang dengan sendiri kerana untuk menjaga hati sahabat kalian?… katakanlah yang benar tetapi dengan cara berhemah kerana SAHABAT KALIAN WAJAR DIHORMATI dan DISAYANGI. Sepotong ayat daripada surah alBaqarah ayat 42 untuk kita ambil ikhtibar tentang kebenaran..


“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui”(AlBaqarah:42).
Apa yang boleh penulis katakan walaupun berada di sebuah negeri yang berbilang kaum tapi tidak semestinya kita tidak menghormati rakan taulan khususnya seperti di Sabah ini…. Pesanan saya hormatilah rakan sahabat handai kalian dengan sebaik-baiknya dan berikanlah senyuman tanda kalian menghargai mereka… nyatakan yang benar secara baik dan bersopan jangan sesekali mengeraskan suara kalian walaupun kalian berada dijalan benar… ingatlah dakwah Rasulullah SAW adalah melalui AKHLAK! Yang tiada bandingannya... Waallahualam…

No comments:

Post a Comment